ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ –

1 ਮੱਛੀ

ਦਹੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਟ ‘ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2 ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਪਰਾਂਠੇ ਵਰਗੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿਕਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

3 ਅੰਬ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਬ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

4 ਪਿਆਜ਼

ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਰਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਟਨੀ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੇਟ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

5 ਦੁੱਧ

ਕਈ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਹੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Spread the love