ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ 89.62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ

Spread the love